tisdag 7 juni 2011

Även det aktra utrymmet......


.....skall målas. Allså, flytta allt förut som som där stod.
Känns som om den mesta tiden besår av att flytta grejor.


Målat och klart, lagom toxiderad av lösningsmedel och öl.


Ded jävligaste var att måla under det blivande golvet.
Många spantfack samt diverse rör, samtigt som jag stod
rakt över lösningsmedelsångorna.


Fick även dit "fönstersmygarna" runt de aktra ventilerna
allt detta med "bara" 29 grader och nästan vindstilla.
Fick nämligen för mig att måla däcket vitt vilket blev
räddningen. med det grå som det var förut hadde det varit 40