tisdag 25 februari 2014

Pärs Bravader Del: ?


Ni kanske minns historien om fiskebåten som gick på grund vid Öresundsbron jag skrev om,
Så här Skrev Sydsvenskan igår:

Lernacken. Båtvraket vid Öresundsbron är nu en risk och måste bort. Miljöförvaltningen i Malmö ber därför Kronofogden om hjälp.
Den gamla fiskebåten Sundland har legat där vid Lernacken sedan den 11 oktober 2010. Miljöförvaltningen har upprepade gånger försökt få ägaren att bärga båten och han har även hotats av viten.
Miljöförvaltningen i Malmö har haft kontakt med kollegerna i Kramfors där mannen är hemmahörande. De menar att det inte finns en chans att han skulle ha råd att bärga vraket.
– Vi har en hel pärm med ärenden som rör honom, säger miljöinspektör Åsa Mattsson i Kramfors.
Att miljöförvaltningen nu begär hjälp beror på att Sundland har brutits sönder i två delar och att det finns risk för att delarna driver i väg.
Störst är oron för att delarna kan driva mot den hårt trafikerade farleden.
Sundlands resa började i Varberg den 9 oktober 2010. Första natten ankrade Kramforsbon i Barsebäck och den tionde styrde han mot Limhamn. Enligt egen utsago var målet Falsterbokanalen, men när han passerade mellan ett par av de lägre bropelarna blev han vilsen.
– Jag försöker hitta den innersta farleden och kollar var jag är. Men det blåser hårt och överbyggnaden på båten är ett rejält vindfång. Jag driver ur kurs och upptäcker att jag är på väg mot ett grund. I stället för att backa, som jag borde ha gjort, försöker jag vända utåt. Och så sitter jag där på en sten. Man behöver inte vara så ouppmärksam för att hamna i ett sådant läge, sa han i en intervju i Sydsvenskan.
I slutet av augusti i fjor skickades ett rekommenderat brev till ägaren. I det stod att Sundland skulle bort från Öresund, annars hotade ett vite på en miljon kronor. Men brevet löstes aldrig ut och miljöförvaltningen fick be Kramforspolisen om hjälp att delge mannen brevet.
Efter en tid kom han så till polisstationen och tog emot det rekommenderade brevet.
Eftersom mannen bor i Kramfors är det Kronofogdemyndigheten i Umeå som formellt ska verkställa den särskilda handräckning som miljöförvaltningen begärt.
Men de kommer i sin tur att be kollegerna i Malmö om hjälp.
– Det är mer praktiskt så, vi åker ju inte ner till Malmö och bärgar båten. Kollegerna i Malmö får sköta upphandlingen av bärgningen och det kan ju ta sin lilla tid, säger Kenneth Wallström i Umeå.

Man undrar hur länge denna historia skall fortsätta.........