tisdag 15 juli 2014

Pärs Otur Vänder.....?


Domstol kör över Malmö 
ÖRESUND. Malmö kommun har inte rätt att kräva båtägaren till vraket i Öresund på en miljon kronor, enligt en dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö.
– Jag fick en chock, säger Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på miljöförvaltningen i Malmö.
Fartyget Sundland har nu legat på grund strax söder om Öresundsbron sedan oktober 2010. Sedan dess har miljöförvaltningen i Malmö försökt förmå båtägaren från Kramfors att bärga vraket. När det bröts itu fanns risken att delar skulle flyta ut i den hårt trafikerade fartygsleden. Inte ens när han hotades av ett vite på en miljon kronor hände något.
När fristen hade gått ut bad miljöförvaltningen Kronofogden om hjälp med så kallad handräckning. Men Kronofogden sa nej och menade att fristen inte hade gått ut. Saken avhandlades i Ångermanlands tingsrätt där Malmö vann. Så då skrevs en ny begäran om handräckning.
Kronofogden i Umeå är ansvarig eftersom mannen bor i Kramfors men den har i sin tur bett Kronofogden i Malmö om hjälp. I Malmö ska Kronofogden göra en upphandling och välja den som är bäst lämpad att bärga vraket. När det kan ske är inte klart ännu.
Miljönämnden ansökte hos Mark- och miljödomstolen att vitet på en miljon kronor ska dömas ut men domstolen säger alltså nej.
– Vi kommer att överklaga domen, säger Andrea Hjärne Dalhammar.
Hon är förundrad över domstolens resonemang om vraket utgör avfall eller nedskräpning och om det har "lämnats kvar".
– Domaren baserar sitt resonemang på ett fall från 1976 där en man aktivt tände på överbyggnaden på en båt och där just den aktiva handlingen är avgörande. Något sådant ser domstolen inte i detta fall, säger hon.
Sundland kan räknas som avfall, menar hon, och då är det helt korrekt att förelägga ägaren ansvaret för att det ska tas bort.
– Det finns två andra domar om fartyg som avfall som vi baserar vår ståndpunkt på, säger hon vidare.
Men domstolen hävdar att Malmös föreläggande inte är lagligt grundat.
Alla turer som miljöförvaltningen i Malmö hittills har gjort och tiden som har använts har bokförts. Taxan för tillsynen är 985 kronor i timmen. I Sundlands fall handlar det om 34 timmar och 45 minuter till den nätta summan av 34 229 kronor.
”Räkning över tillsynsavgift. Bestrides i dess helhet”, skrev Kramforsbon i sitt svar.
Nu blir ärendet Sundland ännu längre.

Semestern 2014

      
Först var det flytten till tullhamnen igen. Det gjorde jag iof redan i slutet av april. Det sliter en del på 
tampen som ni ser under vintrarna. Bytte slitskyddet det första jag gjorde.

 Medans jag drog fram elkablarna och annat nyttigt som bör finnas innan sprutisoleringen, anlitade
jag "Sven i Rälla" för att svetsa igen den gamla luckan för nödutgången.

Det tog 1,5 timme, och blev, typ, 100ggr bättre än om jag skulle ha gjort det och defenetift  snabbare !

 Föröver: klart. Det bruna är masonit som jag har täckt över spant-facken med då det är onödigt att 
 lägga på  isolering där eftersom jag måste byta ut bottenplåten under. 

Har ävensom varit tvungen att bättra på grundfärgen överallt.

Akteröver: Klart ! Ventilationskanaler, avloppsslangar och andra genomförningar till maskinrummet på plats.

 Tillbaka i Gästhamnen och firman Isopol från Norrköping på plats.

 De packade upp med engång och trodde sig vara klara vid 16-tiden. Tyvär blev det inte så då en 
automatsäkring på en av faserna löste ut hela tiden. tog ca 2tim innan en ny hade anförskaffats och utbytt.

 Full fart från 12, klart vid 16.00 . Varmt och skönt var det ävensom att jag täckte med en pressening 
över så att solen inte fick lysa direkt på plåten. Ni ser det på bilden ovanför.

Tog en bild på djupet, trodde nog att hon skulle sjunka något, men ack nej, möjligtvis  en cm......Typ.


Föröver : Klart !

Akteröver: Klart ! Nu är det bara resten kvar; Lägga golv , skala av det som är utanför reglarna ,osv....

Inspektion som det sig bör.

Avskalat och klart föröver..........

..........och likadant akteröver. Jag har också eftersprutat isolering där det saknades. Det blev 8 st
100 liters säckar med isolering i småbitar som åkte till soptippen.

Jag har märkt ut var jag skall ha inspektionsluckan. Dags att ta bort golvet för att fixa alla 
genomförningarna för vatten och avlopp . Sådant som är brukligt att ha i ett badrum