tisdag 15 juli 2014

Pärs Otur Vänder.....?


Domstol kör över Malmö 
ÖRESUND. Malmö kommun har inte rätt att kräva båtägaren till vraket i Öresund på en miljon kronor, enligt en dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö.
– Jag fick en chock, säger Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på miljöförvaltningen i Malmö.
Fartyget Sundland har nu legat på grund strax söder om Öresundsbron sedan oktober 2010. Sedan dess har miljöförvaltningen i Malmö försökt förmå båtägaren från Kramfors att bärga vraket. När det bröts itu fanns risken att delar skulle flyta ut i den hårt trafikerade fartygsleden. Inte ens när han hotades av ett vite på en miljon kronor hände något.
När fristen hade gått ut bad miljöförvaltningen Kronofogden om hjälp med så kallad handräckning. Men Kronofogden sa nej och menade att fristen inte hade gått ut. Saken avhandlades i Ångermanlands tingsrätt där Malmö vann. Så då skrevs en ny begäran om handräckning.
Kronofogden i Umeå är ansvarig eftersom mannen bor i Kramfors men den har i sin tur bett Kronofogden i Malmö om hjälp. I Malmö ska Kronofogden göra en upphandling och välja den som är bäst lämpad att bärga vraket. När det kan ske är inte klart ännu.
Miljönämnden ansökte hos Mark- och miljödomstolen att vitet på en miljon kronor ska dömas ut men domstolen säger alltså nej.
– Vi kommer att överklaga domen, säger Andrea Hjärne Dalhammar.
Hon är förundrad över domstolens resonemang om vraket utgör avfall eller nedskräpning och om det har "lämnats kvar".
– Domaren baserar sitt resonemang på ett fall från 1976 där en man aktivt tände på överbyggnaden på en båt och där just den aktiva handlingen är avgörande. Något sådant ser domstolen inte i detta fall, säger hon.
Sundland kan räknas som avfall, menar hon, och då är det helt korrekt att förelägga ägaren ansvaret för att det ska tas bort.
– Det finns två andra domar om fartyg som avfall som vi baserar vår ståndpunkt på, säger hon vidare.
Men domstolen hävdar att Malmös föreläggande inte är lagligt grundat.
Alla turer som miljöförvaltningen i Malmö hittills har gjort och tiden som har använts har bokförts. Taxan för tillsynen är 985 kronor i timmen. I Sundlands fall handlar det om 34 timmar och 45 minuter till den nätta summan av 34 229 kronor.
”Räkning över tillsynsavgift. Bestrides i dess helhet”, skrev Kramforsbon i sitt svar.
Nu blir ärendet Sundland ännu längre.

1 kommentar:

Fran sa...

4 years to clear a boat that is a shipping hazard, amazing and it sounds like it is all because of red tape :(