måndag 25 augusti 2014

Sundlands sista suck......eller Pärs?

 En tung järnkonstruktion lyfts upp från vraket av trålaren.

 Många flanörer stannade och tittade på arbetet en stund. Andra hade gjort en mer planerad vrakspaning på Lernacken. Från vänster:Daniel Polverari, Kristina Christensen och Stefan Polverari. Bakom kikaren skymtar Rasmus Christensen.


Malmö. På fredagen fortsatte arbetet med att dela och lyfta upp den förlista trålaren vid Öresundsbron.

Trots blåsten på fredagen pågick arbetet med att stycka den grundstötta trålaren Sundland. Delarna lyftes upp och sorterades ned i byggcontainrar på bärgningsfartygets däck. 
På Lernackens nordspets stannade motionärer och andra nyfikna för att följa arbetet. Från land såg det ut att gå ganska långsamt.
Lyftkranens gula lyftremmar dinglade länge i luften och försvann sedan under utan. En stund senare bröt en svart metallklump vattenytan, lyftes upp och sänktes ned i lämplig container. Och sedan samma manöver igen, denna gång med en annan svart klump. Bärgningsbåten såg ut att knäa en smula under det tunga lyftet.
Från land såg det ut som om det var den gamla fiskebåtens kraftiga vinsch som lyftes upp, bit för bit.
Stefan Polverari i sällskap med sonen Daniel, hunden Rocky följde arbetet en stund i kikare.
– Det är inte superspännande. Jag hade hoppats på en större båt när min fru sa att bärgningen var igång  och jag gick hit me hunden. 
Jon Scheiber och sönerna Theo och Sam tittade också en stund.
– Det var ett roligt landmärke, men säkerheten kanske kräver att att det ska bort. Jag hade väl hoppats att de skulle lyfta mer på en gång med en större båt, men då skulle väl fiskebåten brytas sönder.
Och remmarna försvann under vattnet igen.
Under helgen är inget lyft inplanerat, men arbetet fortsätter hela nästa vecka, enligt planeringen. Under lördag och söndag kan eventuella miljövårdande insatser utföras.
Båten har stått på grundet vid Öresundsbron sedan 2010.


Inga kommentarer: