tisdag 14 oktober 2014

Sundland bärgad

Sundland bärgad

Nu har båten som legat på grund i fyra år i Öresund borta. Många har kunnat se båten som legat där som ett vrak när de passerat över Öresundsbron. Svensk Sjöentreprenad kunde förra vecka slutföra bärgningen av båten Sundland.

Här är historiken:

Den 11 oktober 2010 grundstötte Pär Juringius sitt fartyg Sundland i Öresund på fastigheten Bunkeflostrand 155:1 i Malmö. Skeppet var då oskadat och stod på en sandbank. Enligt vrakspecialister och Kustbevakningen, som då undersökte fartyget, stod det rakt och stabilt utan synliga skador. Kustbevakningen tömde Sundland på drivmedel och andra miljöfarliga vätskor och gjort det som var deras ansvar. Sjöfartsverket noterade att skeppet inte störde sjöfarten. Ägaren Pär Juringius, uppgav att han skulle låta dra loss fartyget när han fick ekonomisk möjlighet till det. Eftersom han inte hade för avsikt att göra sig av med fartyget kunde det inte konstateras vara uttjänt och sågs därför inte som avfall vid den tidpunkten. Fartyget var helt, och i sådant skick att det inte kunde anses vara värdelöst.

Försök att få bort skeppet
Under 2011 och 2012 försökte miljöförvaltningen få bort skeppet, men det visade sig inte finnas lagstöd för detta. Att ta bort skeppet skulle innebära så kallat egenmäktigt förfarande. Skeppet kunde inte anses vara övergivet så länge det var brukbart. Det gick att reparera och ägaren hade uttryckt att han skulle ta hand om skeppet.

Från båt till vrak
Den 2 juni 2013 var miljöförvaltningens handläggare ute för att se hur båten såg ut. Fartyget låg då på sidan, sönderslaget och vattenfyllt. Fartyget ansågs då vara obrukbart och i sådant skick att en reparation skulle vara ekonomiskt otänkbart. Miljöförvaltningen bedömde därför att fartyget skulle ses som avfall och åtalsanmälde, enligt miljöbalken, misstanke om nedskräpning. Skeppet hade legat så länge att man borde kunna anse att det var övergivet, trots att ägaren tidigare uppgett att han skulle ta hand om det. Miljönämnden förelade ägaren vid vite om en miljon kronor, att ta bort vraket senast fem månader efter att ägaren blivit delgiven beslutet och därefter löpande vite var fjärde månad. Vitesbeloppet grundade sig på att det enligt uppgifter från bärgare, uppskattningsvis skulle kosta omkring 1 - 1,5 miljoner kronor att bärga vraket. (Hade ägaren agerat omedelbart och istället dragit loss skeppet från sandbanken, skulle det ha kostat uppskattningsvis cirka 40 000 kronor.) Beslutet delgavs med hjälp av stämningsman den 22 oktober 2013, och ägaren hade till den den 22 mars 2014 på sig att ta bort vraket.

Överklagande i rättsinstanser
Den 7 februari i år inkom uppgift från allmänheten om att vraket delat sig i minst två delar, förmodligen under vinterns stormar. Dagen efter konstaterade miljöförvaltningens handläggare att detta stämde och kontaktade Sjöfartsverket och Kustbevakningen för att informera om läget. De uppgav att de inte skulle göra något förrän det fanns en uppenbar risk för sjöfarten eller risk för miljöskada. Ägaren gick inte att nå.

Med anledning av det nya läget och uppgifter från ägarens hemmakommun, Kramfors, om att ägaren saknade ekonomiska möjligheter att bärga vraket, kontaktade miljöförvaltningen Kronofogden. De avslog dock ansökan den 26 februari med motiveringen att tiden för ägaren att agera, inte hade löpt ut.

Då miljöförvaltningen ansåg att Kronofogden inte hade något lagstöd för att avslå miljöförvaltningens ansökan, överklagades Kronofogdens avslag till Tingsrätten den 5 mars, som gav miljöförvaltningen rätt. Kronofogden upphandlade därefter bärgningen för 780 000 kr plus moms. Kronofogden kommer sedan att kräva Pär Juringius. Om han inte kan betala, krävs Malmö stad på kostnaden och som sedan har en fordran på Pär Juringius.

Malmö stad yrkade i mars i år hos Mark- och miljödomstolen att de ska döma ut vitet. Detta avslogs på grund av att det ansågs att ägaren inte avsiktligt skräpat ner. Nedskräpning kan inte uppkomma genom passivitet. Miljöförvaltningen har överklagat beslutet.

Sundlands motor bärgas. Foto: Svensk Sjöentreprenad.

Kontakta oss

E-post:
Tel: 040 34 10 00
Telefontider
Vardagar 07.30 - 17.00

Postadress

Malmö stad
205 80 Malmö


Det har gjorts en musikvido ombord på Sundland. Under tagningarna kring den grundstötta fiskebåten Sundland, intill Öresundsbron, sögs han in under kölen i den starka strömmen kring skutan. Han var en hårsmån ifrån att drunkna. Man undrar vad han hadde där att göra.....Rätt bra låt .........Eller?
2 kommentarer:

Fran sa...

That has been such a long running story, surely it should just have been removed and argued afterwards who would pay for it x

Ib Frohberg sa...

I´m totaly agree whit You !