måndag 27 oktober 2014

In´t har det hänt så mycke, men ändå....


 Kom över ca 1000kg gjutjärnstackor, fick för mig att jag behövde. 

    Slit och släp. Blev till slut upp till kanten.

    Fem ner och fem upp i aktern , cirka....

    En vecka innan Ironman fick vi flytta på oss, själv hamnade jag i gästhamnen ihop med
    John Jennings och Andromeda. Sofi fick hjälp med bogsering till varvsholmen. Hon hamnade
    troligtvis där för hennes benägenhet att sjunka samt att hon mest liknar skrot.

    Elen klar.
 
    Golvärme skall det vara, så bort med golvet igen, i omgångar. Ner med ett kopparrör på 15mm...

    ....dra runt detta under det blivande golvet.......

    .....och efter många vedermödor.......

    ......så är man tillbaka där man började......Nu skall plastskyddet bort också, men det är en annan.....

    Och så var de här, äntligen ! Skivorna till  sidorna och innertak, sågade till olika bredd som passar

    Och så, denna helgen var det dags att få upp några efter en massa bökande hit och dit


tisdag 14 oktober 2014

Sundland bärgad

Sundland bärgad

Nu har båten som legat på grund i fyra år i Öresund borta. Många har kunnat se båten som legat där som ett vrak när de passerat över Öresundsbron. Svensk Sjöentreprenad kunde förra vecka slutföra bärgningen av båten Sundland.

Här är historiken:

Den 11 oktober 2010 grundstötte Pär Juringius sitt fartyg Sundland i Öresund på fastigheten Bunkeflostrand 155:1 i Malmö. Skeppet var då oskadat och stod på en sandbank. Enligt vrakspecialister och Kustbevakningen, som då undersökte fartyget, stod det rakt och stabilt utan synliga skador. Kustbevakningen tömde Sundland på drivmedel och andra miljöfarliga vätskor och gjort det som var deras ansvar. Sjöfartsverket noterade att skeppet inte störde sjöfarten. Ägaren Pär Juringius, uppgav att han skulle låta dra loss fartyget när han fick ekonomisk möjlighet till det. Eftersom han inte hade för avsikt att göra sig av med fartyget kunde det inte konstateras vara uttjänt och sågs därför inte som avfall vid den tidpunkten. Fartyget var helt, och i sådant skick att det inte kunde anses vara värdelöst.

Försök att få bort skeppet
Under 2011 och 2012 försökte miljöförvaltningen få bort skeppet, men det visade sig inte finnas lagstöd för detta. Att ta bort skeppet skulle innebära så kallat egenmäktigt förfarande. Skeppet kunde inte anses vara övergivet så länge det var brukbart. Det gick att reparera och ägaren hade uttryckt att han skulle ta hand om skeppet.

Från båt till vrak
Den 2 juni 2013 var miljöförvaltningens handläggare ute för att se hur båten såg ut. Fartyget låg då på sidan, sönderslaget och vattenfyllt. Fartyget ansågs då vara obrukbart och i sådant skick att en reparation skulle vara ekonomiskt otänkbart. Miljöförvaltningen bedömde därför att fartyget skulle ses som avfall och åtalsanmälde, enligt miljöbalken, misstanke om nedskräpning. Skeppet hade legat så länge att man borde kunna anse att det var övergivet, trots att ägaren tidigare uppgett att han skulle ta hand om det. Miljönämnden förelade ägaren vid vite om en miljon kronor, att ta bort vraket senast fem månader efter att ägaren blivit delgiven beslutet och därefter löpande vite var fjärde månad. Vitesbeloppet grundade sig på att det enligt uppgifter från bärgare, uppskattningsvis skulle kosta omkring 1 - 1,5 miljoner kronor att bärga vraket. (Hade ägaren agerat omedelbart och istället dragit loss skeppet från sandbanken, skulle det ha kostat uppskattningsvis cirka 40 000 kronor.) Beslutet delgavs med hjälp av stämningsman den 22 oktober 2013, och ägaren hade till den den 22 mars 2014 på sig att ta bort vraket.

Överklagande i rättsinstanser
Den 7 februari i år inkom uppgift från allmänheten om att vraket delat sig i minst två delar, förmodligen under vinterns stormar. Dagen efter konstaterade miljöförvaltningens handläggare att detta stämde och kontaktade Sjöfartsverket och Kustbevakningen för att informera om läget. De uppgav att de inte skulle göra något förrän det fanns en uppenbar risk för sjöfarten eller risk för miljöskada. Ägaren gick inte att nå.

Med anledning av det nya läget och uppgifter från ägarens hemmakommun, Kramfors, om att ägaren saknade ekonomiska möjligheter att bärga vraket, kontaktade miljöförvaltningen Kronofogden. De avslog dock ansökan den 26 februari med motiveringen att tiden för ägaren att agera, inte hade löpt ut.

Då miljöförvaltningen ansåg att Kronofogden inte hade något lagstöd för att avslå miljöförvaltningens ansökan, överklagades Kronofogdens avslag till Tingsrätten den 5 mars, som gav miljöförvaltningen rätt. Kronofogden upphandlade därefter bärgningen för 780 000 kr plus moms. Kronofogden kommer sedan att kräva Pär Juringius. Om han inte kan betala, krävs Malmö stad på kostnaden och som sedan har en fordran på Pär Juringius.

Malmö stad yrkade i mars i år hos Mark- och miljödomstolen att de ska döma ut vitet. Detta avslogs på grund av att det ansågs att ägaren inte avsiktligt skräpat ner. Nedskräpning kan inte uppkomma genom passivitet. Miljöförvaltningen har överklagat beslutet.

Sundlands motor bärgas. Foto: Svensk Sjöentreprenad.

Kontakta oss

E-post:
Tel: 040 34 10 00
Telefontider
Vardagar 07.30 - 17.00

Postadress

Malmö stad
205 80 Malmö


Det har gjorts en musikvido ombord på Sundland. Under tagningarna kring den grundstötta fiskebåten Sundland, intill Öresundsbron, sögs han in under kölen i den starka strömmen kring skutan. Han var en hårsmån ifrån att drunkna. Man undrar vad han hadde där att göra.....



Rätt bra låt .........Eller?




måndag 25 augusti 2014

Sundlands sista suck......eller Pärs?

 En tung järnkonstruktion lyfts upp från vraket av trålaren.

 Många flanörer stannade och tittade på arbetet en stund. Andra hade gjort en mer planerad vrakspaning på Lernacken. Från vänster:Daniel Polverari, Kristina Christensen och Stefan Polverari. Bakom kikaren skymtar Rasmus Christensen.


Malmö. På fredagen fortsatte arbetet med att dela och lyfta upp den förlista trålaren vid Öresundsbron.

Trots blåsten på fredagen pågick arbetet med att stycka den grundstötta trålaren Sundland. Delarna lyftes upp och sorterades ned i byggcontainrar på bärgningsfartygets däck. 
På Lernackens nordspets stannade motionärer och andra nyfikna för att följa arbetet. Från land såg det ut att gå ganska långsamt.
Lyftkranens gula lyftremmar dinglade länge i luften och försvann sedan under utan. En stund senare bröt en svart metallklump vattenytan, lyftes upp och sänktes ned i lämplig container. Och sedan samma manöver igen, denna gång med en annan svart klump. Bärgningsbåten såg ut att knäa en smula under det tunga lyftet.
Från land såg det ut som om det var den gamla fiskebåtens kraftiga vinsch som lyftes upp, bit för bit.
Stefan Polverari i sällskap med sonen Daniel, hunden Rocky följde arbetet en stund i kikare.
– Det är inte superspännande. Jag hade hoppats på en större båt när min fru sa att bärgningen var igång  och jag gick hit me hunden. 
Jon Scheiber och sönerna Theo och Sam tittade också en stund.
– Det var ett roligt landmärke, men säkerheten kanske kräver att att det ska bort. Jag hade väl hoppats att de skulle lyfta mer på en gång med en större båt, men då skulle väl fiskebåten brytas sönder.
Och remmarna försvann under vattnet igen.
Under helgen är inget lyft inplanerat, men arbetet fortsätter hela nästa vecka, enligt planeringen. Under lördag och söndag kan eventuella miljövårdande insatser utföras.
Båten har stått på grundet vid Öresundsbron sedan 2010.


tisdag 15 juli 2014

Pärs Otur Vänder.....?


Domstol kör över Malmö 
ÖRESUND. Malmö kommun har inte rätt att kräva båtägaren till vraket i Öresund på en miljon kronor, enligt en dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö.
– Jag fick en chock, säger Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på miljöförvaltningen i Malmö.
Fartyget Sundland har nu legat på grund strax söder om Öresundsbron sedan oktober 2010. Sedan dess har miljöförvaltningen i Malmö försökt förmå båtägaren från Kramfors att bärga vraket. När det bröts itu fanns risken att delar skulle flyta ut i den hårt trafikerade fartygsleden. Inte ens när han hotades av ett vite på en miljon kronor hände något.
När fristen hade gått ut bad miljöförvaltningen Kronofogden om hjälp med så kallad handräckning. Men Kronofogden sa nej och menade att fristen inte hade gått ut. Saken avhandlades i Ångermanlands tingsrätt där Malmö vann. Så då skrevs en ny begäran om handräckning.
Kronofogden i Umeå är ansvarig eftersom mannen bor i Kramfors men den har i sin tur bett Kronofogden i Malmö om hjälp. I Malmö ska Kronofogden göra en upphandling och välja den som är bäst lämpad att bärga vraket. När det kan ske är inte klart ännu.
Miljönämnden ansökte hos Mark- och miljödomstolen att vitet på en miljon kronor ska dömas ut men domstolen säger alltså nej.
– Vi kommer att överklaga domen, säger Andrea Hjärne Dalhammar.
Hon är förundrad över domstolens resonemang om vraket utgör avfall eller nedskräpning och om det har "lämnats kvar".
– Domaren baserar sitt resonemang på ett fall från 1976 där en man aktivt tände på överbyggnaden på en båt och där just den aktiva handlingen är avgörande. Något sådant ser domstolen inte i detta fall, säger hon.
Sundland kan räknas som avfall, menar hon, och då är det helt korrekt att förelägga ägaren ansvaret för att det ska tas bort.
– Det finns två andra domar om fartyg som avfall som vi baserar vår ståndpunkt på, säger hon vidare.
Men domstolen hävdar att Malmös föreläggande inte är lagligt grundat.
Alla turer som miljöförvaltningen i Malmö hittills har gjort och tiden som har använts har bokförts. Taxan för tillsynen är 985 kronor i timmen. I Sundlands fall handlar det om 34 timmar och 45 minuter till den nätta summan av 34 229 kronor.
”Räkning över tillsynsavgift. Bestrides i dess helhet”, skrev Kramforsbon i sitt svar.
Nu blir ärendet Sundland ännu längre.

Semestern 2014

      
Först var det flytten till tullhamnen igen. Det gjorde jag iof redan i slutet av april. Det sliter en del på 
tampen som ni ser under vintrarna. Bytte slitskyddet det första jag gjorde.

 Medans jag drog fram elkablarna och annat nyttigt som bör finnas innan sprutisoleringen, anlitade
jag "Sven i Rälla" för att svetsa igen den gamla luckan för nödutgången.

Det tog 1,5 timme, och blev, typ, 100ggr bättre än om jag skulle ha gjort det och defenetift  snabbare !

 Föröver: klart. Det bruna är masonit som jag har täckt över spant-facken med då det är onödigt att 
 lägga på  isolering där eftersom jag måste byta ut bottenplåten under. 

Har ävensom varit tvungen att bättra på grundfärgen överallt.

Akteröver: Klart ! Ventilationskanaler, avloppsslangar och andra genomförningar till maskinrummet på plats.

 Tillbaka i Gästhamnen och firman Isopol från Norrköping på plats.

 De packade upp med engång och trodde sig vara klara vid 16-tiden. Tyvär blev det inte så då en 
automatsäkring på en av faserna löste ut hela tiden. tog ca 2tim innan en ny hade anförskaffats och utbytt.

 Full fart från 12, klart vid 16.00 . Varmt och skönt var det ävensom att jag täckte med en pressening 
över så att solen inte fick lysa direkt på plåten. Ni ser det på bilden ovanför.

Tog en bild på djupet, trodde nog att hon skulle sjunka något, men ack nej, möjligtvis  en cm......Typ.


Föröver : Klart !

Akteröver: Klart ! Nu är det bara resten kvar; Lägga golv , skala av det som är utanför reglarna ,osv....

Inspektion som det sig bör.

Avskalat och klart föröver..........

..........och likadant akteröver. Jag har också eftersprutat isolering där det saknades. Det blev 8 st
100 liters säckar med isolering i småbitar som åkte till soptippen.

Jag har märkt ut var jag skall ha inspektionsluckan. Dags att ta bort golvet för att fixa alla 
genomförningarna för vatten och avlopp . Sådant som är brukligt att ha i ett badrum


torsdag 8 maj 2014

Det sönderbrutna vraket invid Malmös kust syns kan ses av Broresenärer.

Pärs Bravad

Publicerad 23 april 2014 09.12 · Uppdaterad 23 april 2014 10.23

Bunkeflostrand. Malmö kommun kräver fartyget Sundlands ägare på drygt 34 000 kronor för allt administrativt jobb med vraket. En räkning som båtägaren inte tänker betala.
Fartyget Sundland har nu legat på grund strax söder om Öresundsbron sedan oktober 2010. Sedan dess har miljöförvaltningen i Malmö försökt förmå båtägaren från Kramfors att bärga vraket. När det bröts itu fanns risken att delar skulle flyta ut i den hårt trafikerade fartygsleden.
Inte ens när han hotades av ett vite på en miljon kronor hände något.
När fristen hade gått ut bad miljöförvaltningen kronofogden om hjälp med så kallad handräckning. Men kronofogden sa nej och menade att fristen inte hade gått ut. Saken avhandlades i Ångermanlands tingsrätt där Malmö vann. Så då skrevs en ny begäran om handräckning.
Kronofogden i Umeå är ansvarig eftersom mannen bor i Kramfors men de i sin tur har bett kronofogden här i Malmö om hjälp. I Malmö ska kronofogden i sin tur göra en upphandling och välja den som är bäst lämpad att bärga vraket. När det kan ske är inte klart ännu.
Miljöförvaltningen har även vänt sig till mark- och miljödomstolen i Växjö och ansökt om att vitet ska dömas ut.
Alla turer som miljöförvaltningen i Malmö har gjort och tiden som har använts har bokförts. Taxan för tillsynen är 985 kronor i timmen. I Sundlands fall handlar det om 34 timmar och 45 minuter till den nätta summan av 34 229 kronor.
"Räkning över tillsynsavgift. Bestrides i dess helhet", skriver Kramforsbon i sitt svar.

Lite extra Bilder:


Som synes har styrhytten försvunnit Under vinterstormarna.
 

tisdag 25 februari 2014

Pärs Bravader Del: ?


Ni kanske minns historien om fiskebåten som gick på grund vid Öresundsbron jag skrev om,
Så här Skrev Sydsvenskan igår:

Lernacken. Båtvraket vid Öresundsbron är nu en risk och måste bort. Miljöförvaltningen i Malmö ber därför Kronofogden om hjälp.
Den gamla fiskebåten Sundland har legat där vid Lernacken sedan den 11 oktober 2010. Miljöförvaltningen har upprepade gånger försökt få ägaren att bärga båten och han har även hotats av viten.
Miljöförvaltningen i Malmö har haft kontakt med kollegerna i Kramfors där mannen är hemmahörande. De menar att det inte finns en chans att han skulle ha råd att bärga vraket.
– Vi har en hel pärm med ärenden som rör honom, säger miljöinspektör Åsa Mattsson i Kramfors.
Att miljöförvaltningen nu begär hjälp beror på att Sundland har brutits sönder i två delar och att det finns risk för att delarna driver i väg.
Störst är oron för att delarna kan driva mot den hårt trafikerade farleden.
Sundlands resa började i Varberg den 9 oktober 2010. Första natten ankrade Kramforsbon i Barsebäck och den tionde styrde han mot Limhamn. Enligt egen utsago var målet Falsterbokanalen, men när han passerade mellan ett par av de lägre bropelarna blev han vilsen.
– Jag försöker hitta den innersta farleden och kollar var jag är. Men det blåser hårt och överbyggnaden på båten är ett rejält vindfång. Jag driver ur kurs och upptäcker att jag är på väg mot ett grund. I stället för att backa, som jag borde ha gjort, försöker jag vända utåt. Och så sitter jag där på en sten. Man behöver inte vara så ouppmärksam för att hamna i ett sådant läge, sa han i en intervju i Sydsvenskan.
I slutet av augusti i fjor skickades ett rekommenderat brev till ägaren. I det stod att Sundland skulle bort från Öresund, annars hotade ett vite på en miljon kronor. Men brevet löstes aldrig ut och miljöförvaltningen fick be Kramforspolisen om hjälp att delge mannen brevet.
Efter en tid kom han så till polisstationen och tog emot det rekommenderade brevet.
Eftersom mannen bor i Kramfors är det Kronofogdemyndigheten i Umeå som formellt ska verkställa den särskilda handräckning som miljöförvaltningen begärt.
Men de kommer i sin tur att be kollegerna i Malmö om hjälp.
– Det är mer praktiskt så, vi åker ju inte ner till Malmö och bärgar båten. Kollegerna i Malmö får sköta upphandlingen av bärgningen och det kan ju ta sin lilla tid, säger Kenneth Wallström i Umeå.

Man undrar hur länge denna historia skall fortsätta.........
 

måndag 13 januari 2014

Ytterligare lite läckage från Kylsystemet.

En decimetertjock cementklump låg det över en lång och fin spricka. Fick borra ett 50;tal hål kors och tvärs för att sedan med huggmejsel få loss det hela.

Rengjort och klart för svetsning.

Klart, efter att väntat i ca 1v samt lite mera svets på en por som jag missade vid första försöket.



fredag 10 januari 2014

Äntligen är det Kart




















Har fått rätt list, 13mm tjock, och på plats. Fick även nya och 5mm längre skruv. Så, ÄNTLIGEN !
Är jag klar med ventilerna, efter masser med problem från tillverkaren, Ömetall, STOR VARNING,
Anlita INTE dessa ! Jag säger bara det : Dessa skall Ni sky Som Pesten !
Skapar bara Problem för dig. Jag har hållit på med dem sedan 2011.4.27 Tjafsat om garanti och
andra felaktigheter mest hela tiden. Vidare har de, iaf Jan, inte en blekaste aning om elementära ting ang. energiglas, Löjeväckande. Fönstertillverkare ? Det är verkligen beklämmande..........





















Det färdiga resultatet. Som sagt : ÄNTLIGEN !!  FYRA ÅR !?! Fustrerad ? Bli INTE det ......
En räcker gott nog, det finns andra tillverkare.