tisdag 14 maj 2013

Efter Högtryckstvätten

   Och så försvann alla musslorna samt mycket lös färg(fusk med underarbetet) och havstulpanerna.

    De vita ringarna är där havstulpanerna suttit, som synes , nog så många som musslorna.
   
    När Samanta var på varvet sist, det var i Polen, fuskades det ganska friskt bland annat var färgen,
    för tunnt lagt, de har ej heller lagt någon möda på att göra ett rigtigt jobb där stöttorna stod.
    Varvet fick ta fram blästern och punktblästra lite över allt för att det skulle bli någorlunda bra.

    Vidare har det Polska varvet grundat med zinkfärg vilket är helt förkastligt under vattenytan när
     det rör sig om saltvatten. Det blir en typ av "reverse osmos" där saltatomerna drar sig till  
     zinkgrund-färgen och bildar rent vatten. Hela botten var fullt av dessa blåsor. Dessa försökte jag ta
     bort. Gav dock upp efter en halv dag. Även zinkanoderna har polenvarvet fettat in vilket gjorde att
     i stort sett alla utom två i fören(bortfrätta)var som nya. Där gick det några timmar att slipa av ytan
     Nu ser de ut som på bilden, hoppas att de funkar rigtigt nu. 
  
   Sb Bog, ny epoxi-mönja samt ett antal hål lagade och ventilgenomförningarna igensvetsade.
   Som ni förstått så har ju korrisionsskyddet varit det bästa, detta i sin tur gjorde så att fartygsplåten
   har blivit väldig tunn "prick"-vis i fören där anoderna var bortfrätta. Lättast blir att byta plåt från
   fören till straxt bakom den runda utanpå liggande plåten som synes på bilden. Det gäller både
   Sb och Bb sidan. Ävensom måste hela utsidan blästras och målas om utan zinkfärg och rätt
   tjocklek på färgen skall det bli, 5 lager ungefär blir det då.
 
 


Inga kommentarer: