måndag 12 maj 2008

Kajens Skoning


Före reparation.Springen sprängtajta.
Kan vara bra då det brukar ligga ett fartyg med
gangsters, dessa släppte alla förtöjningarna förra
året. Samanta var den enda båten med
förtöjningen kvar pga springen. I år roade de
sig med att krossa alla "fönster". Igen tur,
10 mm härdat glas var räddningen.
Nästa år skall vi lurpassa på dem med baseb.....
Efteråt. Fattas gjutskivor för att få en slät yta.
Det var en hästtokig madam som köpte rubbet
straxt innan, övriga Kalmar länsat på dylika
Får bli att köpa i Växjö

Inga kommentarer: