söndag 8 juni 2008

Kajens skoning klar mm.


Ytterligare hål........
Kommer från undersidan och
Kondensutfällning


Under "finputsningens" gång
hittar man diverse hål som
inte borde vara där.......


Nyfiken Katt


Utan Isolering i lastrummet
Bara finputsning kvar.....


Till Tippen med första lasset


Halva isoleringen loss, Varmt
och gott var det där nereKajens skoning Klar, slätt
och fint

Inga kommentarer: