torsdag 12 maj 2016

Ekenäs Varv

Samanta skall blästras ren igen vilket i sin tur betyder att en massa detaljer måste demonteras och
andra ting måste täckas över. Här ryker Gummit i fören, sb sidans gummilist åkte bort i vintras.I vanliga fall sjösätts fritidsbåtar med lyftoket vi som använde. Varje del vägde nog uppåt 80kg.
Klar för dockning !

Och så var hon uppe. Längst in, i och med jag skall ligga här någon månad. Den nedre vagnen är ledig för andra som vill upp.


Har lite gummi kvar att ta bort som synes.
Här var det tänkt att den ena av givarna till det ny ekolodet skulle sitta. Hålet i mitten är håler där
kabeln till det gamla ekolodet gick upp till maskinen via en "skydds huva" av stål. Den skars loss
i maskinrummet. Problemet var bara att allt var ihopsvetsat. Blir att svetsa igen helt och håll igen.

Här syns vad som i så fall måste bort, 10 mm stål och alldeles för mycket jobb. det tog en halv dag
att få bort "skydds höljet" i maskinen till ingen nytta. Detta är på BB sidan.

Vilken tur att det fanns ytterligare ett gammalt ekolods ställe på SB att ge sig på. Lite större hål att jobba med. Jag skar upp et hål på ca 10x20 cm in till maskinen till att börja med.

Har Lagt ut en Rät-linjal för att få fram ungefär hur och var givarna skall sitta. På  BB sidan får jag
komma på ett fundament  där givaren skall sitta, troligt blir det ett ca 200 mm rör med färstärkning.
Här, under den gamla, fattas ca 26 cm för att givarna skall se varandra. Det är vitsen för att få en
3D bild av sjöbottens beskaffenhet föröver. Samanta har en "isbrytarstäv", det går "brant"uppf
ör
så 
att säga, vilket synes på bilden(för om stocken). Nu måste jag hitta och massera matte knölarna.
Det var inte igår precis man gjorde det som senast.
Här synes en röd tape till vänster som jag har tejpat fast på rätlinjalen. Den ligger 120 cm från center och i 90 grader mot densamma. Jag vet att ekolodets sändare/mottagare sänder ut en lob på 
på 30 grader. Hälften blir 15 gader åt varje sidan om mittlinjen. Det jag vill veta är, hur långt det blir utefter kölen på Samanta där begränsningslinjen på 15g passerar under isbrytarkölen , 
Det är en föresättning om det skall fungera då "givarhuset" är 26 cm för kort och ekolodets båda sändare/mottagare måste se varandra för att det skall bli något bra av signalerna. Hittade denna 
trigonometriska formeln: Tan(v) = Motstående Katet / Närliggande Katet , dåså: jag har 120cm
från center utefter rätlinjalen  till röda tejen. Men jag vet inte avståndet utefter kölen fram till någon
av tejpbitarna till höger i bilden. Däremot vet jag vinkeln vid dessa tejpbitarna. Den är 15grader.
Enligt formel blir det Tan(15)= 120 / x  som ger  Tan(15) / 120 = 1 /x  som då blir 448 cm.
Avståndet blir 448 cm från rätlinjalen till den röda tejpbiten längs ut till höger. Radiovågen går fri.

 

Inga kommentarer: